Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 651137

Dato: 20.02.2022

Hei,

Stemmer nei til samtlige forslag på denne høringsinstansen.

Mvh