Høringssvar fra Beathe Thoresen

Dato: 08.02.2022

Nei til innføring av hvilket som helst pass som innsnevrer bevegelsefrihet.