Høringssvar fra Lisa Charléne Hasselberg

Dato: 21.02.2022

Koronasertifikatet er en totalt unødvendig ordning som splitter befolkningen, skaper isolasjon, sykdom, ensomhet og selvskading. Dagens koronavirus kan ingen vaksinere seg mot og heller ikke isolere seg bort fra. Det er overalt. Derfor blir koronapass en totalt ulogisk ordning som ikke fremmer noe annet enn apartheid og fascisme. Vi vil ikke la WEF få bestemme over norske lover. Vi vil leve i et fritt land med demokrati som ikke bør overstyres av totalt unødvendige og politisk motiverte smittevernslover. Nei til tvangsvaksinering! Nei til tvungen isolasjon eller vaksinering av noen, verken barn, ungdom, voksne eller eldre! Nei til smittevern foran menneskerettigheter! Nei til vaksinepass i utelivet! Nei til at uvaksinerte kan fratas lønn eller få sparken! Ja til frihet!