Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104213

Dato: 03.02.2022

Det er ingen logisk grunn for å innføre et Corona pass. Alt for inngripende.
håper aldri det taes i bruk.