Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 763270

Dato: 21.02.2022

Forslaget er i konflikt med retten til å bevege seg fritt ut og inn i Norge. Forslaget må forkastes!