Høringssvar fra Dyrevenn Vestfold & KNA Vestfold & Amcar Sandefjord

Dato: 07.02.2022

Dette forslaget er ikke verdt papiret det er skrevet på. Det muliggjør svært inngripende og langtrekkende tiltak som vil gå utover befolkningen. Jeg ser overhodet ingen grunn til å vedta dette makkverk. Det er kun egnet til å forvirre og for myndighetene til å vedta stadig sterkere begrensninger i folks rett til å bevege seg fritt- både innen Schengenomrpdet ( indre grense ) og blant andre land ( ytre grense )

Håper dette makkvarket ender opp i en skuff,, og aldri blir vedtatt av noen som helst. Det viser med all tydelighet at det er altfor mange byråkrater i samfunnet, som kun r opptatt av en ting = lage mest m,ulig jævelskap for folket....

med hilsen

Paul Mathiesen

ex lærer