Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187121

Dato: 06.02.2022

Jeg sier nei til koronapass!

Jeg ønsker ikke segregering.

Koronapass bryter med menneskerettighetene, det bryter med grunnlova, det er udemokratisk og det fratar oss personvern.

Konorapass er et kontrolltiltak.

Norge bør ikke bli sidestillt med land som innfører slike tiltak.

Ingen har per idag kunnskap om langtidseffekter av MRNA vaksiner.