Høringssvar fra Ina-Marlen Lorentzen

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot forslaget!

Strider i mot grunnloven!