Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 549330

Dato: 19.02.2022

Jeg sier nei til tvangsvakinering og bruk av vaksinepass