Høringssvar fra Martiens Bekker

Dato: 21.02.2022

Nei, jeg stemmer ikke. Folk har allerede blitt tvunget, uten informert samtykke, til å ta et eksperimentelt genterapiprodukt. Du har allerede begått en forbrytelse mot folket og overtrådt Nuremberg kode, Geneva Konvensjonen og internasjonale menneskerettinghetslovene!