Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 568727

Dato: 20.02.2022

Nei, innreisebegrensninger har ingen hensikt mtp trusler mot folkehelsen. Smitte er ikke, og har aldri vært, en trussel mot folkehelsen. Det som derimot er en trussel mot folkehelsen, er "lovlig" forurensning og forgiftning av luft, vann og land som fører til sykdom og dårligere livsvilkår både for oss mennesker og resten av alt liv vi omgir oss med.

Høringsforslaget går for endringer som bryter grunnleggende rettigheter for kvinner og menn. Man kan ikke begrense noens rettigheter for å "redde" andres. Det faller på sin egen urimelighet. Men dette er siste i rekken som viser at styrende makter faktisk ikke setter folket først, men går for å vedlikeholde et system som er på vei til å bli totalitært, der rettigheter, moral og etikk har utgått. Dette er ikke en fremtid jeg ønsker.