Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 626126

Dato: 20.02.2022

Jeg sier NEI til koronapass mellom landegrensene i tillegg til innad i landet.

Dette fører til segregering og er i strid med menneskerettighetene,grunnloven, nuenbergkoden.

Ta til fornuft