Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102531

Dato: 21.02.2022

Nei!!

Dette er nok et udemokratisk og diskriminerende forslag som ikke er til fordel for folket.