Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 675942

Dato: 20.02.2022

Jeg er imot forslaget som nå er på høring. Jeg sier nei til endringer i grenseforordningen!