Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141371

Dato: 04.02.2022

Dette støtter jeg ikke-det får for store konsekvenser i form av segregering av befolkningen.