Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120391

Dato: 04.02.2022

Nei til forslaget!!! Nei til innskrenking av folks frihet!!!