Høringssvar fra Nader Eide

Dato: 21.02.2022

Nei takk til forslaget fra EU-Kommisjonen til endringer i grenseforordningen.

Det vi nå vet etter snart 2 år med det som defineres som en pandemi, er at det handler blant annet om kontroll av befolkningen, begrensning av bevegelse, nedbryting av næringsliv og økonomi (med mer) – hvilke er produkter av uforholdsmessige og drakoniske tiltak.

Som borger sier jeg fra at det er nok. Jeg sier nei til forslaget fra EU-Kommisjonen til endringer i grenseforordningen i sin helhet.