Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 527193

Dato: 17.02.2022

Jeg vil ikke ha koronapass mellom landegrenser og innad i landet. Vil ikke ha segrering.