Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 573265

Dato: 20.02.2022

Dette er et kontrollregime en rettsstat ikke burde være bekjent av. Det vil setter begrensninger for å reise fritt, fare for å bli overvåket samtidg som vår rett til frihet blir rokket.

Jeg sier NEI til dette forslaget.