Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164266

Dato: 06.02.2022

Hei, sender med dette mitt høringsvar.

Dette forslaget er hårreisende. Å håndtere og kontrollere bevegelsen til folk under pandemien er en ting, men for å endre regleveret slik at en del av samfunn (eller bestemt folkemengden) blir totalt utelukket fra reisemuligheter er noe heil annet, sjøl om pandemien er ikke lenger et tema. Dette forslaget er krankende og og vil direkte påvirke folkets grunnelgende rett til fribevegelse innenfor indre grenser av Schengen. Forslaget må umidlerbart avvises.

Med vennlig hilsen