Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113913

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot forslaget som nå er på høring og sier nei til endring i grenseforodningen!

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Grenseforordningen endres uten at befolkningen underrettes om det. I media burde det vært mye om alle høringer og høringsfrister - det er det ikke.