Høringssvar fra Bård Arve Breivik

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget er forkastelig. Jeg protesterer på dette forslaget. Sist vi hadde sunnhet pass i Norge var det Vidkun Quisling som innførte det. Grunnloven gir oss rett til å ferdes fritt i eget land og rett til å forlate landet og komme igjen uhindret. Menneskerettighetene forbyr diskriminering på medisinsk grunnlag og usaklig forskjellsbehandling av mennesker.