Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156419

Dato: 05.02.2022

Dette strider direkte mot EUs fire friheter.

Snikinnføring av digitalt sertifikat (vaksinepass) vil legge begrensninger på friheten til bevegelse av personer uhindret.