Høringssvar fra Tone Martinsen

Dato: 21.02.2022

Nei til Coronapass for å kunne krysse landegrenser.