Høringssvar fra Grete Shusby

Dato: 07.02.2022

Jeg mener det er feil å skulle dokumentere private helseopplysninger ved kryssing av grenser i Europa (og andre steder). Mine helseopplysninger er private.