Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 960210

Dato: 21.02.2022

Jeg godtar ikke dette vedtaket om å ikke Å kunne bevege seg fritt over landegrenser!

lenge leve friheten!!!!!!!