Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 476334

Dato: 03.02.2022

Vi er ikke medlem av EU, la det forbli som det er. Nå er det på tide at dere stopper og ha kontroll på denne måten. Mennesker klarer fint passe på seg selv og ikke et diktatur dere er på vei til og innføre nå.