Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 473499

Dato: 16.02.2022

Alle restriksjoner rundt " corona 19 " må opphøre, og innføring av koronapass må skrinlegges.

Vi ( folk/den gemene hop ) forstår hva Regjeringen, EU og WHO legger opp til - og vi ønsker ikke at norge, europa og den vestlige verden skal transformeres til et elitestyrt i større grad enn hva som allerede er tilfellet.

Faktisk skjønner vi godt hva som er i ferd med å skje, og hvordan vi blir forsøkt manipulert !