Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 812638

Dato: 03.02.2022

Jeg er imot segregering. Dermed imot at et slikt pass/ id kort skal innføres og benyttes innen Norges grense.