Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 571829

Dato: 03.02.2022

Det virker spesielt om at et eller virus skal sette begrensninger ved grensepassering. Dette er i strid med menneskerettighetene. Er Norge ett selvstendig demokratisk land som tar innbyggernes rettigheter på alvor, må disse endringene ikke foretas.