Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 768112

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget må skrotes og aldri vedtas.

Alle er vi født frie mennesker, og det skal fortsette.

Dette minner om forordninger i land der vi ikke liker å sammenligne oss med.

Dette må stoppes omgående