Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 803249

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til koronapass/helsepass i alle sammenhenger.