Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165105

Dato: 06.02.2022

Nei, absolutt ikke!

dette har gått altfor langt. Man skal ikke detaljstyre, overvåke og spore enkeltindividets liv, ei heller styre hva mennesker ønsker å gjøre med seg og sine.

kutt ut!