Høringssvar fra Siri

Dato: 21.02.2022

Nei takk til endring i grense loven. Nei takk til endringer i lov om inn og utreise i Norge. Dette er alt for vagt skrevet om hva en trussel for folkehelsen er. La loven stå!