Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 563459

Dato: 20.02.2022

Jeg støtter ikke dette.