Høringssvar fra Iren Storlien Gjertsen

Dato: 20.02.2022

Jeg svarer NEI til alt i dette høringsforslaget.

Regjeringen og Stortinget har ingen beviserlig grunn til å innføre slike endringer.