Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 937411

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget som nå er til høring er jeg/vi sterkt imot og vi sier NEI til endringer i grenseforordningen med utvidet overvåking og maktkontroll.

Dette vil sette grunnloven og rettsstaten til side og må aldri på noe tidspunkt aksepteres av norske myndigheter.