Høringssvar fra Stian Gaasø

Dato: 14.02.2022

Jeg sier nei til koronasertifikat!

Det strider mot menneskerettighetene, det strider mot grunnlova!

Det er udemokratisk og det tar fra oss personvern!

Jeg ønsker ikke segregering.

Ingen har per idag kunnskap om langtidseffektene av MRNA vaksine.

Koronasertifikat er et kontrolltiltak, Norge må ikke bli sidestilt med land som innfører slike tiltak!