Høringssvar fra Kjersti Marie Kvam

Dato: 03.02.2022

Nei til koronapass innen EU og innenlands da dette skaper segregering, og bryter med grunnlov og menneskerettigheter i hht muligheten til å bevege seg fritt.