Høringssvar fra Beathe Haaland

Dato: 21.02.2022

Dette minner veldig om snikinnføring av digitalt helsepass. Vi behøver ingen endringer i grenseforordningen. Hvert fall ikke en endring som kan komme til å kreve et pass basert på helseinformasjon. Jeg sier nei til nye endringer i grenseforordningen.