Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111030

Dato: 21.02.2022

Dette er jeg uenig i. Jeg ønsker ikke at andre land setter restriksjoner som strider mot nasjonal lovgivning. Mange EU land har vesentlig strengere restriksjoner som settes/brukes mot befolkningen. Ref bøter , fengsel og portforbud hvis man ikke følger de politiske føringer som settes. Mange av reglene bryter også internasjonale lover og regler.