Høringssvar fra May Jørgensen

Dato: 03.02.2022

Dette strider mot våres menneskerettigheter

Så mener nei