Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 736446

Dato: 21.02.2022

Dette er man overhodet IKKE enig i. Et klart NEI!