Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284170

Dato: 07.02.2022

Et koronasertifikat bryter med menneske rettighetene våre.

Viser til grunnlovens avsnitt 102 og 104, European convention on human rights. Resolution artikel 3 og Nürnberg- kodeksen som forbyr medisinskeksprimingtering på mennesker. Brudd på Nürnberg- kodene er klassifisert som brudd på menneskerettighetene.

I dette landet heter det at det er fritt å velge medisinsk behandling. Frihet til å bestemme over egen kropp. Slik det har opplevdes å leve i Norge nå, er det virkelig ikke slik det kjennes. Man blir ekskludert av familie, venner, kollegaer og på sosiale medier. Men blir hatet på og lever under et enormt press. Barna våre er redde for å snakke om vaksinestatus... Noen barn blir nektet være sammen med andre barn pga vaksinestatus.

Hva er det egentlig regjeringen holder på med? Dereskaper splid og frykt i samfunnet. Dere skulle jo skape samhold!

Dere sitter på regjeringen forde dere er folkevalgte, begyn da å hør på folket!

Et vaksinepass kan ikke stoppe smitte. Det har kommet tydelig frem fra FHI og andre forskere. Så hva er da vitsen med vaksinepass? De som har ønsket vaksinen, de har fått den. De som ikke har ønsket vaksine klarer seg bra de også med sitt fantastiske immunforsvar.

Om vaksinen er så bra som FHI, regjeringen sier. Hvorfor frykter da de vaksinerte de uvaksinerte? Nå som Omikron herjer rundt viser det på alle statistikker at vaksinen ikke hindrer smitte. Uvaksinerte blir ikke sykere en ved andre forkjølelser. Vaksinen er ikke den eneste veien ut!

Jeg krever at koronasertifikat blir skrotet for all fremtid. Det har ingen annen hensikt en å presse folk, kontrollere folk til å ta en vaksine de ikke ønsker. Det er brudd på menneskerettighetene våre.