Høringssvar fra Kjetil Otnes

Dato: 21.02.2022

Jeg Kjetil Otnes, legger frem 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført):

1. Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2. Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3. Koronasertifikat bryter grunnloven

4. Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5. Koronasertifikat er udemokratisk

6. Koronasertifikat er uvitenskapelig

7. Koronasertifikat rammer alle

8. Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9. Koronasertifikat segregerer

10. Koronasertifikat må fornyes hele tiden