Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 750224

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker ikke at de endres!!