Høringssvar fra Borger av Schengen område.

Dato: 10.02.2022

Alle passeringer både gjennom indre og ytre grense av Schengen skulle være sånn dom det var før covid pandemien! Alle ekstra tiltak i form av coronapass, karantene, testing, alle andre begrensninger og stengte grenser var og er i strid med meneskerettigheter, i strid med både norsk og andres land grunnlov og det viste seg at de ga ingen effekt!!! Pandemien var i større eller mindre grad i alle Europa landene og i hele verden, så stengte grenser eller begrensninger i bevegelse gjennom landene ga ikke noe stor utslag i smitte statistikken. Wirus sprer seg uansett og alle tiltakene på grensene ble bare enorm belatsning både økonomisk og sosjal. Så det er flere ulemper enn fordeler med det.

I tillegg så begrensninger på grenesene skal ha slik konsekvens at svart markedet med meneske traffikking skal bare vokse og vokse! Masse individeer skal lide pga dette!

Tiltakene som var før 2020 er nok! Ellers alle ekstra tiltak er i strid med fri bevegelse prinsipp som var den viktigste prinsippet for bygging av Schengen område!! Det ser sånn ut at EU parlament med endringer i loven vil lure alle sine medlemmer og alle borgere i Schengen område!!! Det er ikke lov og i strid med Schengen reglene!! EU kan ikke brytte alle mulige fundamentalr lover som er de viktigste for alle Schengen/ EU borgere!!!