Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 712227

Dato: 21.02.2022

Kan dere begynne å lese FNs sine menneskerettigheter! Har dere glemt at Norge var et av landene som skrev under. Dette for å hindre at slik umenneskelig urett kan skje igjen.

Artikkel 5.

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Den umenneskelige uretten er nu online i virkeligheten, i Canada, Australia og utallige mange andre land og ingenting av det forferdelige bruddet på rettighetene kommer i noen av nyhetskanalene, ingen sier et ord! Her er det Artikkel 19, som blir fullstendig ignorert! Sensur i alle mediene!

Artikkel 19:

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Da blir det da EU som skal bestemme hva som er sykdom og du må bevise at du er frisk for å reise og du må ha Koronapass/grøntpass/helsepass, eller hvilket navn de leker med!

Basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i artikkel 11, Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Her ser det ut som at dette blir snudd opp ned, at du er (skyldig), syk inntil at du kan bevise at du er (uskyldig), frisk. Semsagt blir da dette noen grensevakter som skal bestemme for deg. Her blir det koronapass tyranni.

Alt høres det ut som dere skal prøve å skrote FNs sine erklæring om menneskerettigheter.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Jeg sier nei til koronapass mellom landegrenser og innad i landet. Ønsker ikke segregering.