Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 790318

Dato: 21.02.2022

Sterkt imot alle grunnlovsstridig brudd på menneskerettighetene, også bevegelsesfriheten, derfor et definitivt nei til de foreslåtte endringene.