Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 770477

Dato: 21.02.2022

NEI til koronapass og NEI til EU's grenseforordninger. Norge er ikke medlem av EU. Vi må bevare Norges grunnlov og vårt demokrati!